top of page
Stichting TNT

Bent u benieuwd naar ons verhaal, naar onze missie?
Wilt u deel zijn van dit verhaal?
Wilt u ons werk steunen?

Visie & Missie

wat is onze basis en waar staan we voor

Onze visie is terug te brengen in een paar woorden:
GODS LIEFDE TONEN EN DELEN


We willen echt tijd voor jongeren maken om zo Gods liefde te laten zien door letterlijk, figuurlijk en geestelijk met hen op te wandelen. Door middel van geestelijke, fysieke en mentale uitdagingen; ontspanning, onderwijs en ontmoetingen van hart tot hart.


Dit wordt zichtbaar in o.a. de ontmoetingen, het delen van verhalen, geven van training, coaching & counseling, opvoeren van theater en het geven van onderwijs vanuit bijbels perspectief. Uitgangspunt is altijd de liefde van God en de opstanding van Jezus.


We geven dit handen en voeten in 3 missies:

  1. Trails-N-Tales: Aanhaakhikes & Adventures

  2. No More Lies: Theatre with a Mission

  3. Delta Coach: Adventure Based Coachen & Counseling


Wij hebben uw steun nodig. Hoe kunt u dit handen en voeten geven?
 

  1. GEBED: Als stichting zijn wij afhankelijk van gebed. Gebed voor de jongeren die we willen bereiken en gebed voor ons als team.

  2. FINANCIËLE STEUN: Stichting Trails-N-Tales heeft een ANBI status. Met uw financiële steun kunnen we jongeren coachen, hen meenemen op avontuur en kunnen wij dit missionaire werk blijven doen. Stichting Trails-N-Tales heeft geen winstoogmerk.

  3. PRAKTISCHE HULP EN PROJECTEN: Er zijn altijd diverse projecten waarvoor we zowel geld (denk aan bijvoorbeeld aanschaffen van materiaal voor kajakken) als praktische hulp (onderhoud Basecamp) nodig hebben. Vraag naar de mogelijkheden.
     

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en / of onze gebedsmuur.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Trails-N-Tales is in 2019 opgericht. Voor die tijd zijn er vanuit deze stichting geen activiteiten verricht. Stichting Trails-N-Tales is het logische vervolg op de activiteiten van stichting No More Lies. Deze stichting is al opgericht in 1999. Omdat het werk de afgelopen jaren allang niet meer bestaat uit alleen theater, is Stichting Trails-N-Tales opgericht. No More Lies valt nu onder deze stichting, als 1 van de 3 missies.


Het werk van deze stichting is geen eendagsvlieg. Ruim 30 jaar zijn de initiatiefnemers (Theo & Jacqueline Dekker, zie kopje) al actief met jongerenwerk en theater. Sinds 1 september 2022 heeft Theo zijn werk als docent opgezegd om zich helemaal te kunnen richten op het werk van de stichting. Hij werkt nu volledig voor de stichting, maar wordt op dit moment nog maar voor minder dan de helft van het aantal uren betaald. We hopen als bestuur dat de financiële middelen de komende jaren voldoende gaan worden om meer uren te kunnen gaan uitbetalen.


Stichting Trails-N-Tales heeft geen winstoogmerk.
De inkomsten van Stichting Trails-N-Tales bestaan uit giften en schenkingen. Stichting Trails-N-Tales is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn.


Het postadres van de stichting is:
De la Reystraat 14
3851 BH Ermelo


Stichting Trails-N-Tales is ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van koophandel onder nummer: 75124068. Het RSIN-nummer is 860152285. Ons fiscaalnummer is niet van toepassing.

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RABO0342708163 ten name van Stichting Trails-N-Tales Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Direct een gift over maken, dat kan!

Stay warm.jpg

Theo & Jacqueline

even voorstellen ...

Theo
Mijn verlangen en mijn missie is om jongeren en (jong-)volwassenen tot zegen te zijn, door alles wat ik als ervaring en uit mijn Levensbron meeneem. In mijn rugzak neem ik naast mijn ervaring natuurlijk ook mijn kernwaarden, talenten, eigenschappen en skills mee. Samen met mijn vrouw heb ik jarenlange ervaring in pastoraat en coachen van jongeren, studenten en volwassenen. Ons hart gaat naar hen uit en we zetten ons huis en ons bestaan open voor hen. We delen onze tijd, liefde en talenten en ons leven met hen in navolging van Jezus.
Naast het maken en uitvoeren van theaterproducties ben ik ook al heel veel jaren werkzaam in het onderwijs (basisonderwijs, HBO: docent drama, docent kunst van het vertellen, docent geschiedenis, docent outdoorlearning). Verder heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd (o.a. docent, pastoraat, coaching, bushcraft, outdoorlearning en adventure based learning, wilderness therapy) en ben ook opgeleid tot zelfstandig integrale leefstijl- en vitaliteitscoach.


De werkelijkheid van elke dag en mijn passie voor de prachtige schepping van God is voor mij een grote bron van leren en ervaring. Ervaringsdeskundige in het omgaan met tegenslagen als verlies van onze geliefde dochter, burn-out, chronische ziekte, veranderingen in je leven, werk en gezondheid.
Graag loop ik letterlijk, figuurlijk en geestelijk een stuk met jou op.

Theo.jpg
Jacqueline.jpg

even voorstellen ...

Jacqueline
Ik wil graag een stukje met je meelopen in dit leven, letterlijk en/of figuurlijk, voor één keer of voor een langere tijd: dat is aan jou.
Ons huis is een open huis, waar je welkom bent, waar je even niets hoeft en waar je gewoon mag 'zijn'.
Ik wil naar je luisteren, je helpen in jouw zoektocht en - als je dat wilt - met je meedenken en je advies geven vanuit mijn eigen ervaringen, op pastoraal gebied en/of rondom gezonde voeding. Ik heb een opleiding voor pastoraat gevolgd en voor orthomoleculair therapeut. De juiste voeding heeft veel effect op ons. God heeft jou en mij prachtig gemaakt en alles werkt samen met elkaar: onze gezondheid, ons gevoel, ons brein en ons welbevinden.

Wees welkom bij ons thuis, op Basecamp of een keertje onderweg!

even voorstellen ...

gezin Dekker
Ons hele gezin is actief betrokken bij het werk van Trails-N-Tales. Onze zonen en schoondochters, Josha & Lydia en Yorim & Sofie, supporten niet alleen het werk, maar draaien ook mee als vrijwilligers en ook nog regelmatig als deelnemer.
De activiteiten van Trails-N-Tales zijn ook echt life-changing voor hen geweest, ze vertellen je graag hun persoonlijke ervaring en getuigenis.
(boven v.l.n.r. Jacqueline, Sofie, Yorim, Josha, Lydia, onder Theo)

Bestuur

even voorstellen 

Het bestuur van Stichting Trails-N-Tales bestaat uit:
 

Walter Koop (voorzitter)
Matthijs Hoornaar (penningmeester)
Manon Post (secretaris)
Lianne Gerritsen (algemeen bestuurslid, vertrouwenspersoon)
Joël ten Cate (algemeen bestuurslid)
 


Aan de bestuurders van de stichting worden geen beloningen of salarisvergoedingen toegekend. Om inzicht in uitvoering en voortgang van het beleid te geven en geïnteresseerden van buitenaf een goed beeld te geven van visie, missie en activiteiten stelt het bestuur een beleidsplan op. Deze is samen met onze financiële verantwoording en jaarverslag te vinden bij de te downloaden documenten. 


Het bestuur maakt gebruik van een klankbord- en sparringteam. Hier zitten mensen in die deel willen zijn van het verhaal en die hun talenten en expertise in willen zetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken. Op dit moment zitten daar o.a. de volgende mensen in:


Robert Reinbergen (ondernemer; bestuurder; advies bestuur en beleid)
Jaco Havelaar (controller en financiën)
Berto Kremer (notaris; wetgeving en beleid)
Pieter Dekker (ondernemer en ervaringsdeskundige stichtingen)
Wessel van Doesburg (ervaringsdeskundige stichting bestuurder)


We communiceren door middel van nieuwsbrieven.
Donateurs en overige belangstellenden ontvangen desgewenst 2x per jaar een digitale nieuwsbrief.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven vindt u hier. 
 

Verder communiceert de stichting via deze website en social media.

Doneer / Steun

Hoe kunt u deel zijn van dit verhaal?

ANBI status, periodieke giften en gewone giften
Stichting Trails-N-Tales is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn. De hoogte hiervan is afhankelijk van de schijf waarin je zit, maar kan flink oplopen. De belastingdienst maakt verschil tussen ‘periodieke giften’ en ‘gewone giften’. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie hierover. Kort gezegd komt het er op neer dat er voor ‘gewone giften’ een drempel is en een maximum aan wat je mag aftrekken en is inkomen gerelateerd. ‘Periodieke giften’ mogen in zijn geheel worden afgetrokken! Dat is dus interessant voor zowel de gever als ook voor de ANBI stichting omdat er dan inzicht komt in toezeggingen. Voor een ‘Periodieke gift’ gelden wel een aantal voorwaarden. Het is voor een toegezegde periode van minimaal 5 jaar of voor onbepaalde tijd en dat wordt vastgelegd in een overeenkomst. De Belastingdienst heeft daar een formulier voor. Deze staat voor de stichting al klaar en kun je hier downloaden en vervolgens invullen en opsturen naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl of naar het postadres van de Stichting. (De la Reystraat 14, 3851 BH Ermelo) 

Maandelijkse donatie
Om het werk van de stichting door te kunnen laten gaan, hebben wij uw financiële steun nodig. Onze financiën worden voor de volle 100% gebruikt voor het werk en doelstellingen van de stichting. Denk aan vaste lasten als huur van het terrein, sponsoring van de activiteiten om de kosten voor jongeren laag te houden. Ook salariëring van Theo Dekker: hij werkt volledig voor de stichting. Hij wordt daarmee vrijgezet om er te kunnen zijn voor de jongeren en (jong-)volwassenen. Op dit moment wordt hij voor 16 uur betaald. We hopen dit de komende jaren te kunnen ophogen. We zouden het fijn vinden als u uw gift maandelijks wilt overmaken, zodat er een basis is voor het bestuur om mee te werken. We vinden het fijn als u het ons laat weten wat uw voornemen hier in is. Mail dat gerust naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl.
Wilt u direct naar doneren, klik dan op deze link.

Incidentele giften
Ook hebben we te maken met afschrijving en de aanschaf van nieuwe materialen voor activiteiten en theater. Incidentele giften helpen ons om daar weer eens stap in te kunnen maken. Heeft u het verlangen om heel specifiek eenmalig een gift te geven voor een (groter) project, neem dan gerust contact met ons op om te horen waar er op dit moment behoefte aan is.
Wilt u direct naar doneren, klik dan op deze link.

Bedrijven, stichtingen, kerken en sponsors
Ook zijn we op zoek naar stichtingen, kerken en bedrijven die ons werk willen ondersteunen. Dit kan naast maandelijkse of jaarlijkse financiële sponsoring ook met praktische middelen. Neem gerust met ons contact op over de mogelijkheden en projecten waar we die steun echt goed kunnen gebruiken. Uiteraard vermelden we dan (desgewenst) naam, logo en verwijzing op onze website.

Gebedsmuur
Wilt u met gebed om de jongeren en het werk van de stichting heen staan?

Bid voor de jongeren en (jong-)volwassenen.  Breng ze voor Gods troon en bid voor hen tijdens activiteiten en optredens. Door gebed vindt herstel plaats, worden muren afgebroken, wordt genezing ontvangen. Wilt u meebidden?

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van ons werk? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
Hier zijn eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.

reboot.jpg

Sponsoren

met uw hulp helpen we jongeren

Er zijn ook organisaties en bedrijven die het werk van Stichting Trails-N-tales ondersteunen. Zowel praktisch als financiële steun en / of projectmatig. We zijn enorm dankbaar en blij met deze bemoedigingen!
Dank jullie wel! 

Wilt u ook met uw organisatie hier bij staan?
Neem contact met ons.

 

love weekend2.jpg

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ons werk?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt 2x per jaar.
Hier zijn eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.

bottom of page