top of page

Doneren

Stichting Trails-N-Tales heeft geen winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn. (Maandelijkse) Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RABO0342708163
ten name van Stichting Trails-N-Tales Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Voor veilig en snel doneren kunt u de knoppen hieronder gebruiken. Maar ook kunt u een machtigingsformulier invullen en opsturen naar de stichting. Zowel via de post als per mail. 

 

Maandelijks doneren?Kan eenvoudig met 1 klik 
 

 

 

Eenmalige donatie? Kan eenvoudig met 1 klik 

Ook hebben we regelmatig acties voor een specifiek project.
Op dit moment loopt er een project Vervanging kampeermateriaal tbv jongeren
Materiaal slijt ... help jij mee de uitrusting die we nodig hebben om jongeren mee te nemen op life changing adventures te vervangen / aan te vullen?

Donatie actie vervanging kampeermateriaal tbv jongeren ?
Kan eenvoudig met 1 klik

bottom of page